Hóa chất bảo dưỡng sàn Goodmaid G0210 Florstore 5 - 20 lít


Giá: 00 VNĐ
Đánh bóng và đánh bóng phục hồi lớp phủ bóng sàn
Chi tiết

G0210 Florstore- Hóa chất bảo dưỡng sàn đá
: Goodmaid 

Thông tin sản phẩm:
-Can 5L
-Hoá chất bảo dưỡng sàn, phục hồi độ sáng của lớp đánh bóng trước.